Mangos world db script string

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `db_script_string`

Tato tabulka uchovává texty skriptů.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry int(11) unsigned NE PRI 0
content_default text NE
content_loc1 text ANO NULL
content_loc2 text ANO NULL
content_loc3 text ANO NULL
content_loc4 text ANO NULL
content_loc5 text ANO NULL
content_loc6 text ANO NULL
content_loc7 text ANO NULL
content_loc8 text ANO NULL


Popis polí tabulky

entry

ID textu. S hodnotou toho tole jsou provázány následující tabulky: event_scripts, gameobject_scripts, quest_start_scripts, quest_end_scripts, spell_scripts a creature_movement.

Entry musí být mezi 2000000000 a 2000010000.

content_default

Text ve výchozím jazyku.

content_loc

Překlad textu v ostatních jazycích podle ID národního prostředí těchto jazyků. Viz. následující tabulka:

locale ID language
1 Korean (koKR)
2 French (frFR)
3 German (deDE)
4 Chinese (zhCN)
5 Taiwan (zhTW)
6 Spanish (esES)
7 Mexico (esMX)
8 Russian (ruRU)