Mangos world creature respawn

Z WoWResource Wiki
Verze z 23. 10. 2010, 21:54, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (formát hlavní tabulky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `creature_respawn`

Tato tabulka uchovává aktuální časy respawnů creatur. Tím se myslí, že udržuje údaje o respawnech, aby se nerespawnovaly creatury v případě zhroucení nebo restartu serveru. Interval ukládání těchto časů lze nastavit v souboru mangosd.conf pod položkou SaveRespawnTimeImmediately.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(10) unsigned NE PRI 0
respawntime bigint(20) NE 0
instance mediumint(8) unsigned NE PRI 0


Popis polí tabulky

guid

GUID creatury. Viz. `creature.guid`.

respawntime

Čas, kdy dojde k respawnu creatury ve formátu Unix Time.

instance

Pokud byla creatura zabita v instanci, v tomto poli se uchová ID instance, kde bude tato creatura respawnována. Každá instance se liší v závislosti na skupině (group) která se v instanci nachází/nacházela/zabíjela. MaNGOS díky tomuto poli ví, kdy bude daná creatura respawnována určitým skupinám hráčům v instancích.