Mangos world creature questrelation

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `creature_questrelation`

Uchovává informace o NPC kteří rozdávají questy.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id mediumint(8) unsigned NE PRI 0
quest mediumint(8) unsigned NE PRI 0


Popis polí tabulky

id

ID creatury. Viz. `creature_template.entry`.

quest

ID questu který creatura nabízí k zahájení. Viz. `quest_template.entry`.