Mangos world creature model race

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `creature_model_race`

Definuje modely creatur (i totem je brán jako creatura), které uvidí určitá rasa postav hráčů (používá se například pro totemy šamanů, formy druidů, atd..)


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
modelid mediumint(8) unsigned NE PRI
racemask mediumint(8) unsigned NE PRI
creature_entry mediumint(8) unsigned NE
modelid_racial mediumint(8) unsigned NE


Popis polí tabulky

modelid

ID modelu, který chcete upravit podle rasy hráče. (model který hráč uvidí na creatuře, pokud má danou rasu)

racemask

Rasa hráče, pro kterou to platí. Rasy lze kombinovat sčítáním hodnot.

Name Racemask
Human 1
Orc 2
Dwarf 4
Nightelf 8
Undead 16
Tauren 32
Gnome 64
Troll 128
Bloodelf 512
Draenei 1024


creature_entry

ID creatury (viz. tabulka `creature.guid`) na kterou se bude model ID pro danou rasu hráče vztahovat.

modelid_racial

Pokud pole `creature_template` není definováno, může být zde nastaven explicitní model ID. Je použito pouze v případě, kdy pole `creature_entry` je prázdné.