Mangos world creature involvedrelation

Z WoWResource Wiki
Verze z 22. 10. 2010, 23:49, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `creature_involvedrelation`

Uchovává informace o NPC kteří přebírají dokončené questy.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id mediumint(8) unsigned NE PRI 0
quest mediumint(8) unsigned NE PRI 0


Popis polí tabulky

id

ID creatury. Viz. `creature_template.entry`.

quest

ID questu který creatura přebírá po dokončení a nabízí za něj odměnu. Viz. `quest_template.entry`.