Mangos world creature addon

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `creature_(template)_addon`

Tabulky `creature_addon` a `creature_template_addon` definují různé věci, které jsou aplikovány na creatury, když jsou načteny. Tyto "různé věci" mohou například posadit creaturu na jinou creaturu (mount), vynutit nějaké emoty, zobrazit na creatuře aura effect, atd. Pomocí polí v této tabulce, může být změněno mnoho věcí co se týče vnějšího vzhledu creatury.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry/guid mediumint(8) unsigned NE PRI 0
mount mediumint(8) unsigned NE 0
bytes0 int(10) unsigned NE 0 (v současné době se již nepoužívá)
bytes1 int(10) unsigned NE 0
bytes2 int(10) unsigned NE 0
emote mediumint(8) unsigned NE 0
moveflags int(10) unsigned NE 0
auras text ANO


Popis polí tabulky

entry/guid

Tabulka `creature_template_addon` má vliv na všechny creatury, které mají ID creatury podle tabulky `creature_template`.
Tabulka `creature_addon` ovlivňuje již spawnované creatury tak, že například dvě creatury používající stejnou šablonu podle tabulky `creature_template` mohou vypadat jinak. V tomto případě patří do tohoto pole hodnota GUID z tabulky `creature`.
POZNÁMKA: Záznam v tabulce `creature_addon` má vyšší prioritu, než záznam v tabulce `creature_template_addon`.

mount

Model ID creatury (mountu) na kterou nasedne tato creatura (které se týká tento addon). Hodnota zde uvedená, má vyšší prioritu, než UNIT_FIELD_MOUNTDISPLAYID.

bytes0

(v současné době se již nepoužívá)
Hodnota zde uvedená, přepisuje hodnotu pole unit UNIT_FIELD_BYTES_0.

bytes1

Hodnota zde uvedená, přepisuje hodnotu pole unit UNIT_FIELD_BYTES_1.
Seznam známých hodnot a jejich vizuálních efektů na creatuře:

  • 1 = Sezení na zemi (Sitting on Ground)
  • 3 = Spánek (Sleep)
  • 7 = Mrtvý mob (v kombinaci s prázdným health barem (dynamicflags = 32) a šedivým jménem creatury (dynamicflags = 4) bude creatura vypadat opravdu jako mrtvá)
  • 8 = Klečící mob (bytes2 musí být = 1)
  • 9 = Ponoří creaturu pod zem?

bytes2

Hodnota zde uvedená, přepisuje hodnotu pole unit UNIT_FIELD_BYTES_2.

emote

ID emoce, kterou creatura musí neustále plnit (pokud se nejedná o jednorázové emoce (EMOTE_ONESHOT_..)).
Seznam často používaných emote ID a co dělají:

ID Název Komentář / popis
10 EMOTE_STATE_DANCE Tanec
12 EMOTE_STATE_SLEEP Spánek
13 EMOTE_STATE_SIT Sezení
26 EMOTE_STATE_STAND Stojí na místě
28 EMOTE_STATE_WORK Práce
64 EMOTE_STATE_STUN Omráčený
65 EMOTE_STATE_DEAD Mrtvý
68 EMOTE_STATE_KNEEL Klečící
70 EMOTE_ONESHOT_WAVE_NOSHEATHE Zamávání (jednorázová emoce & no sheathe?)
71 EMOTE_ONESHOT_CHEER_NOSHEATHE Jásot - veselá nálada (jednorázová emoce & no sheathe?)
92 EMOTE_ONESHOT_EAT_NOSHEATHE Jídlo (jednorázová emoce & no sheathe?)
173 EMOTE_STATE_WORK_NOSHEATHE Práce (no sheathe?)
379 EMOTE_STATE_FISHING Rybaření
380 EMOTE_ONESHOT_FISHING Rybaření (jednorázová emoce)
381 EMOTE_ONESHOT_LOOT Lootování - sbírání kořisti (jednorázová emoce)
382 EMOTE_STATE_WHIRLWIND (vichřice?)
392 EMOTE_STATE_LAUGH Smích
398 EMOTE_STATE_CANNIBALIZE Kanibalismus (undead spell?)
400 EMOTE_STATE_DANCESPECIAL Zvláštní / Speciální tanec
412 EMOTE_STATE_EXCLAIM Zvolání - pokřik
415 EMOTE_STATE_SIT_CHAIR_MED Sedí na (střední?) židli

moveflags

Bitová maska (flagy - bitmask) určující, jak prozíravě se creatura bude chovat při pohybu.

Bit Název Komentář / popis
0 MOVEMENTFLAG_NONE
1 MOVEMENTFLAG_FORWARD okamžitě teleportuje creaturu, která se pohne kupředu, ale nejde o skutečný pohyb
2 MOVEMENTFLAG_BACKWARD okamžitě teleportuje creaturu, která se pohne zpět, ale nejde o skutečný pohyb
4 MOVEMENTFLAG_STRAFE_LEFT okamžitě teleportuje creaturu, která se pohne vlevo, ale nejde o skutečný pohyb
8 MOVEMENTFLAG_STRAFE_RIGHT okamžitě teleportuje creaturu, která se pohne vpravo, ale nejde o skutečný pohyb
16 MOVEMENTFLAG_LEFT otočí creaturu do leva
32 MOVEMENTFLAG_RIGHT otočí creaturu do prava
64 MOVEMENTFLAG_PITCH_UP nemá na creaturu žádný vliv
128 MOVEMENTFLAG_PITCH_DOWN nemá na creaturu žádný vliv
256 MOVEMENTFLAG_RUN_MODE zapíná režim běhu
512 MOVEMENTFLAG_ONTRANSPORT uzpůsobí creaturu k letu (transportu) při pohybu (nezahrnuje stání)
1024 MOVEMENTFLAG_HOVERING animace vznášející se creatury na místě (nezahrnuje pohyb)
2048 MOVEMENTFLAG_FLY_UNK1
4096 MOVEMENTFLAG_JUMPING animace skoku
8192 MOVEMENTFLAG_UNK1
16384 MOVEMENTFLAG_FALLING animace pádu
32768 MOVEMENTFLAG_UNK2
65536 MOVEMENTFLAG_UNK3
131072 MOVEMENTFLAG_UNK4
262144 MOVEMENTFLAG_UNK5
524288 MOVEMENTFLAG_UNK6
1048576 MOVEMENTFLAG_UNK7 způsobí, že se creatura na nové pozici oběví okamžitě
2097152 MOVEMENTFLAG_SWIMMING plave? (způsobuje že creatura spadne na zem ve stavu "sate" (stojící))
4194304 MOVEMENTFLAG_FLY_UP nemá na creaturu žádný vliv
8388608 MOVEMENTFLAG_CAN_FLY nemá na creaturu žádný vliv
16777216 MOVEMENTFLAG_FLYING nemá na creaturu žádný vliv
33554432 MOVEMENTFLAG_UNK8 létající creatura (nevznáší se při zastavení pohybu)
67108864 MOVEMENTFLAG_SPLINE možná špatné pojmenování (nemá na creaturu žádný vliv)
134217728 MOVEMENTFLAG_SPLINE2 nemá na creaturu žádný vliv
268435456 MOVEMENTFLAG_WATERWALKING zabraňuje creatuře propadnout pod vodní plochy
536870912 MOVEMENTFLAG_SAFE_FALL aktivuje pasivní rogue spell bezpečného pádu (nemá na creaturu žádný vliv)
1073741824 MOVEMENTFLAG_UNK9 způsobí, že se creatura bude vzášet v režimu klidu (stand state. Nepodporuje pohyb.)
2147483648 MOVEMENTFLAG_UNK10 způsobí, že se creatura bude otáčet pod nezvyklým úhlem?

auras

Toto pole způsobí použití jakýchkoliv aur, které se použijí na creatuře (jak ve skutečnosti, tak i vizuálně). Syntaxe pro aura entry je "<spell ID> <index>". Aura není definována jen spellem kterého se týká, ale také podle jednotlivých efektů, které může mít. Proto musí být specifikován index efektu spolu se spell ID. Každý spell může mít maximálně tři efekty, takže index efektu může být pouze 0, 1 nebo 2. K použití více aur na jednou, můžete přidat další položky oddělené mezerou.
Seznam některých použitelných aur:

  • '16380 0' - Udělá creaturu neviditelnou.
  • '18950 0 18950 1' - Creatura "vidí" ostatní neviditelné hráče a creatury.