Mangos world command

Z WoWResource Wiki
Verze z 22. 10. 2010, 23:47, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `command`

Tato tabulka obsahuje příkazy používané k ovládání MaNGOSu.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
name varchar(50) NE PRI
security tinyint(3) unsigned NE 0
help longtext ANO None


Popis polí tabulky

name

Název příkazu.

security

Bezpečnostní úrověň (security level) potřebný k použití příkazu. Souvisí s account.gmlevel v databázi realmd.

help

Nápovědný text, který se zobrazí v případě špatné syntaxe příkazu, nebo je vyvolán příkazem .help $názevPříkazu