Mangos world battlemaster entry

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `battlemaster_entry`

Uchovává informace o NPC, kteří mohou zahájit battleground nebo arénu.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry mediumint(8) unsigned NE PRI 0 ID creatury
bg_template mediumint(8) unsigned NE 0 BattleGround template ID


Popis polí tabulky

entry

ID creatury. Viz. `creature_template.entry`.

bg_template

BattleGround template ID. Viz. `battleground_template`.