Mangos world areatrigger tavern

Z WoWResource Wiki
Verze z 22. 10. 2010, 23:46, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `areatrigger_tavern`

Spouštěč (trigger), který se aktivuje když hráč vstoupí do města nebo hospody (tavern). Znamená to, že hráč přejde do režimu odpočinku (resting state - XP bar zmodrá atd..).


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(11) unsigned NE PRI 0 Identifier, auto_increment
name text ANO


Popis polí tabulky

id

ID spouštěče (triggeru) podle DBC souboru AreaTrigger.dbc

name

Název města nebo hospody. Toto pole slouží jen jako poznámka.