Mangos world areatrigger scripts

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `areatrigger_scripts`

Tato tabulka odkazuje areatriggery na jejich C++ skripty.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry mediumint(8) NE PRI Identifier
ScriptName CHAR(64) NE Identifikátor Scriptu


Popis polí tabulky

entry

ID spouštěče (triggeru) podle DBC souboru AreaTrigger.dbc

ScriptName

Jméno scriptu, který areatrigger používá (pokud nějaký má). Tento skript se váže na skriptovací engine (ScriptDev2).