Mangos world areatrigger involvedrelation

Z WoWResource Wiki
Verze z 22. 10. 2010, 23:45, kterou vytvořil Wolf Officious (diskuse | příspěvky) (TOC)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `areatrigger_involvedrelation`

Zmocňuje spouštěč (trigger) k dokočení questu (používá se při explore - prozkoumávání a odkrývání map). Bližší vysvětlení:

Pokud pro daný quest existuje záznam v této tabulce, pak quest nebude dokončen dokud hráč neaktivuje tzv. 'areatrigger'. Quest nemusí nutně skončit po tom, co byla jedna jeho podmínka splněna (pokud jich je víc). Pokud je však jedinou podmínkou questu prozkoumání oblasti, pak quest bude splněn.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(11) unsigned NE 0 Identifikátor
quest int(11) unsigned NE 0 Identifikátor Questu


Popis polí tabulky

id

ID spouštěče (triggeru) podle DBC souboru AreaTrigger.dbc

quest

ID questu. Viz. `quest_template.entry`.