Mangos world achievement reward

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek world databáze.

Tabulka `achievement_reward`

Tato tabulka obsahuje odměny za achivementy (česky: úspěchy). Přidáno od datadisku Wrath of the Lichking.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
entry mediumint(8) unsigned NE PRI 0 Identifier
gender TINYINT(3) unsigned NE PRI 2
title_A mediumint(8) unsigned NE 0
title_H mediumint(8) unsigned NE 0
item mediumint(8) unsigned NE 0
sender mediumint(8) unsigned NE 0
subject varchar(255) ANO NULL
text text ANO NULL


Popis polí tabulky

entry

ID achivementu podle DBC souboru Achievements.dbc

gender

Říká, jaká pohlaví herních postav mohou dosáhnout achivementu. MUŽI = 0; ŽENY = 1; OBĚ POHLAVÍ = 2

title

ID titulu podle DBC souboru CharTitles.dbc, který má hráč po dosažení achivementu právo nosit jako příjmení.

Zobrazuje se pod jménem hráče mezi znaky < a >.

item

ID itemu, který dostane hráč poštou za achivement. ID itemu se řídí tabulkou `item_template`.

sender

ID creatury, která bude uvedena jako odesílatel pošty, kterou hráč obdrží. ID creatury se řídí tabulkou `creature_template`.

subject

Předmět pošty (podobně jako například u e-mailů). Jde o prostý text o délce maximálně 255 znaků.

text

Text, který se zobrazí v poštovní zprávě.