Mangos realmd account banned

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek realmd databáze.

Tabulka `account_banned`

Tato tabulka uvádí seznam všech účtů, které byly zakázané (zabanované) spolu s datem, kdy (nebo zda) zákaz vyprší.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(11) NE PRI 0
bandate bigint(40) NE PRI 0
unbandate bigint(40) NE 0
bannedby varchar(50) NE
banreason varchar(255) NE
active tinyint(4) NE 1


Popis polí tabulky

id

ID účtu. Viz tabulka `account`.

bandate

Datum ve formátu Unix time, kdy byl účet zabanován.

unbandate

Datum ve formátu Unix time, kdy bude účet automaticky odbannován. Hodnota menší než aktuální datum způsobí permanentní ban.

bannedby

Character (postava) s právy na příkaz .ban, který daný účet zabanoval.

banreason

Důvod banu.

active

Možnosti: 0 - neaktviní ban (vypršel), 1 - ban stále trvá (je aktivní).