Mangos characters characters

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `characters`

Tato tabulka uchovává zásadní statické informace pro každou postavu. Tyto informace jsou načteny a použity k vytvoření objektu (modelu) hráče ve hře (in-game).


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(11) unsigned NE PRI 0
account int(11) unsigned NE MUL 0
data longtext ANO None
name varchar(12) NE
race tinyint(3) unsigned NE 0
class tinyint(3) unsigned NE 0
position_x float NE 0
position_y float NE 0
position_z float NE 0
map int(11) unsigned NE 0
dungeon_difficulty tinyint(1) unsigned NE 0
orientation float NE 0
taximask longtext ANO None
online tinyint(3) unsigned NE MUL 0
cinematic tinyint(3) unsigned NE 0
totaltime int(11) unsigned NE 0
leveltime int(11) unsigned NE 0
logout_time int(11) NE 0
is_logout_resting tinyint(3) NE 0
rest_bonus float NE 0
resettalents_cost int(11) unsigned NE 0
resettalents_time bigint(20) unsigned NE 0
trans_x float NE 0
trans_y float NE 0
trans_z float NE 0
trans_o float NE 0
transguid bigint(20) unsigned NE 0
extra_flags tinyint(3) unsigned NE 0
stable_slots tinyint(1) unsigned NE 0
at_login int(11) unsigned NE 0
zone int(11) unsigned NE 0
death_expire_time bigint(20) unsigned NE 0
taxi_path text ANO
arena_pending_points int(10) unsigned NE 0
bgid int(10) unsigned NE 0
bgteam int(10) unsigned NE 0
bgmap int(10) unsigned NE 0
bgx float NE 0
bgy float NE 0
bgz float NE 0
bgo float NE 0


Popis polí tabulky

guid

Globální unikátní identifikátor (GUID) postavy. Tato hodnota musí být unikátní, je to jediný nejlepší způsob jak od sebe postavy rozlišit.

account

ID accountu, na kterém se postava nachází. Viz. account.id

data

Velké textové pole, uchovávající mnoho číselných hodnot oddělovaných mezerou, na kterou reaguje funkce třídící tyto hodnoty do řad polí (array), které jsou emulátorem uchovávány v operační paměti. Popis hodnot uchovaných v tomto poli se nachází zde: character_data (externí odkaz)

name

Jméno postavy.

race

Rasa postavy:

ID Jméno
1 Human
2 Orc
3 Dwarf
4 Night Elf
5 Undead
6 Tauren
7 Gnome
8 Troll
10 Blood Elf
11 Draenei

class

Třída postavy:

ID Jméno
1 Warrior
2 Paladin
3 Hunter
4 Rogue
5 Priest
6 Death Knight
7 Shaman
8 Mage
9 Warlock
11 Druid

position_x

Pozice X postavy hráče.

position_y

Pozice Y postavy hráče.

position_z

Pozice Z postavy hráče.

map

ID mapy, na které se postava hráče nachází.

dungeon_difficulty

Současná obtížnost, kterou má hráč nastavenou.

orientation

Orientace (otočení) postavy hráče. (Sever = 0.0, Jih = 3.14159)

taximask

online

Do tohoto pole emulátor zaznamenává, zda je postava online (1) nebo offline (0).

cinematic

Jedno-bitová hodnota (bool - 1 nebo 0). Ovládá zda začínajícímu hráči již byl zobrazen 'cinematic' (video, ale né tak do slova) nebo ne.

totaltime

Celkový čas, který hráč strávil s postavou ve světě. Hodnota se měří v sekundách.

leveltime

Čas, který hráč strávil s postavou ve světě na daném levelu. Hodnota se měří v sekundách.

logout_time

Čas posledního odhlášení. Hodnota je ve formátu Unix time.

is_logout_resting

Jedno-bitová hodnota (bool - 1 nebo 0). Říká, jestli se postava nachází v resting zone (v odpočinkové zóně) nebo ne.

rest_bonus

resettalents_cost

Cena za restart talentů postavy. Hodnota je v cooperech (česky: v měďcích)

resettalents_time

trans_x

trans_y

trans_z

trans_o

transguid

extra_flags

Tyto příznaky ovládají některé specifické vlastnosti hráče, zejména vlastnosti GM.

Bit Vnitřní jméno Popis
1 PLAYER_EXTRA_GM_ON Definuje momentální GM status (ON)
2 PLAYER_EXTRA_GM_ACCEPT_TICKETS Definuje jestli tento GM přijímá tickety (hlášení bugů)
4 PLAYER_EXTRA_ACCEPT_WHISPERS Definuje jestli tento GM přijímá whisper (šeptání v chatu)
8 PLAYER_EXTRA_TAXICHEAT Nastavuje (zapíná) taxicheat
16 PLAYER_EXTRA_GM_INVISIBLE Ovládá neviditelnost GM
32 PLAYER_EXTRA_GM_CHAT Zobrazit GM odznak (Blizz) v chatu
64 PLAYER_EXTRA_PVP_DEATH Uchovává PvP "stav smrti" až do vytvoření mrtvoly

stable_slots

Počet přístupných stable slotů. Maximálně 2.

at_login

Toto pole může obsahovat příznaky, které ovládají různé akce při příštím loginu hráče s touto postavou.

  • 1 = Vyzve ke změně jména postavy
  • 2 = Reset spellů (také restart profesí)
  • 4 = Reset talentů
  • 8 = Character Customization (úprava vzhledu)

Pro více akcí najednou, se hodnoty sčítají.

zone

ID zóny, ve které postava je.

death_expire_time

Čas, kdy bude postava ve formě ducha (mrtvá postava) oživena, v případě pádu serveru nebo při uzavření klienta.

taxi_path

Uchovává současnou taxi cestu (Viz. TaxiPath.dbc) pro případ, že se v průbehu přesunu hráč odhlásí.