Mangos characters character queststatus

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `character_queststatus`

Uchovává informace o stavu questů(výprav) každé postavy.

Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(11) unsigned NE PRI 0
quest int(11) unsigned NE PRI 0
status int(11) unsigned NE 0
rewarded tinyint(1) unsigned NE 0
explored tinyint(1) unsigned NE 0
timer bigint(20) unsigned NE 0
mobcount1 int(11) unsigned NE 0
mobcount2 int(11) unsigned NE 0
mobcount3 int(11) unsigned NE 0
mobcount4 int(11) unsigned NE 0
itemcount1 int(11) unsigned NE 0
itemcount2 int(11) unsigned NE 0
itemcount3 int(11) unsigned NE 0
itemcount4 int(11) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

guid

Globální unikátní identifikátor (GUID) postavy. Viz. `Characters.guid`

quest

Identifikátor (ID) questu. Viz. `quest_template.entry`

status

Současný stav questu.

Hodnota Status (stav) Popis
0 QUEST_STATUS_NONE Quest isn't shown in quest list; default
1 QUEST_STATUS_COMPLETE Quest has been completed
2 QUEST_STATUS_UNAVAILABLE Quest is unavailable to the character
3 QUEST_STATUS_INCOMPLETE Quest is active in quest log but incomplete
4 QUEST_STATUS_AVAILABLE Quest is available to be taken by character

rewarded

Jedno-bitová hodnota (bool - 1 nebo 0). Tato hodnota říká, zda-li byl hráč za quest odměněn(1), či nikoliv(0).

explored

Jedno-bitová hodnota (bool - 1(pravda) nebo 0(nepravda)). Tato hodnota říká, jestli hráč splnil úkoly questu(1), či nikoliv(0).

timer

Zbývající čas questu, pokud je splnění questu časově omezeno. Viz. `quest_template.LimitTime`

mobcount?

Aktuální počet zabitých zvířat(creatur) nebo aktivovaných gameobjectů potřebných ke splnění questu (pokud jsou potřeba).
Viz.:
`quest_template.ReqCreatureOrGOCount1`
`quest_template.ReqCreatureOrGOCount2`
`quest_template.ReqCreatureOrGOCount3`
`quest_template.ReqCreatureOrGOCount4`

itemcount?

Aktuální počet nasbíraných itemů potřebných ke splnění questu (pokud jsou potřeba).
Viz.:
`quest_template.ReqItemCount1`
`quest_template.ReqItemCount2`
`quest_template.ReqItemCount3`
`quest_template.ReqItemCount4`