Mangos characters character instance

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `character_instance`

Obsahuje data o instancích postav.

Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(11) unsigned NE PRI 0
instance bigint(40) NE MUL 0
permanent tinyint(1) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

guid

Globální unikátní identifikátor (GUID) postavy. Viz. `Characters.guid`

instance

ID instance. Viz. `Instance.id`

permanent

Jedno-bitová hodnota (bool - 1 nebo 0).
Pokud je hodnota 0 (false - nepravda), není hráč přímo vázán k instanci.
Pokud je však tato hodnota 1 (true - pravda), je hráč svázán s instancí.
Hráč je vázán k instanci pouze v případě, že on (nebo jeho parta nebo raid) zabil creturu (zvíře) s příznakem CREATURE_FLAG_EXTRA_INSTANCE_BIND nastaveným v tabulce.sloupci `Creature_template.flags_extra`.