Mangos characters character gifts

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `character_gifts`

Tato tabulka obsahuje údaje o darovaných itemech (předmětech, věcech).

Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(20) unsigned NE MUL 0
item_guid int(11) unsigned NE PRI 0
entry int(20) unsigned NE 0
flags int(20) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

guid

Globální unikátní identifikátor (GUID) postavy. Viz. `Characters.guid`

item_guid

Globální unikátní identifikátor (GUID) itemu. Viz. `Item_instance.guid`

entry

Identifikátor (entry) itemu. Viz. `Item_template.entry`

flags

Pro toto pole není dostupný popis.