Mangos characters character action

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `character_action`

Obsahuje všechny data pro jednotlivá tlačítka pro každou postavu. Tlačítky jsou myšlena tlačítka, kterou jsou umístěna v grafickém uživatelském rozhraní hry, kam si hráči mohou umístit například zástupce spellů(kouzla), itemů(předměty) nebo maker.

Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(11) unsigned NE PRI 0
button tinyint(3) unsigned NE PRI 0
action smallint(5) unsigned NE 0
type tinyint(3) unsigned NE 0
misc tinyint(3) unsigned NE 0


Popis polí tabulky

guid

Globální unikátní identifikátor (GUID) postavy. Viz. `Characters.guid`

button

ID tlačítek na lištách akcí (action bars), kde je ikona umístěna.
Sleciální lišty (special bars) jsou použity pro stance, aury, pety, stealth a podobné speciální režimy.

ID tlačítek Lišta (klávesová zkrtka)
1 - 11 1 (SHIFT + 1)
12 - 23 2 (SHIFT + 2)
24 - 35 3 (SHIFT + 3) == Right Side Bar
36 - 47 4 (SHIFT + 4) == Right Side Bar 2
48 - 59 5 (SHIFT + 5) == Bottom Right Bar
60 - 71 6 (SHIFT + 6) == Bottom Left Bar
72 - 83 1 SpecialA
84 - 95 1 SpecialB
96 - 107 1 SpecialC
108 - 119 1 SpecialD

action

V závislosti na typu hodnoty, může být tato hodnota buď ID spellu (Spell.dbc), ID itemu nebo ID makra.

type

Typ akce:

typ význam
0 Spell
64 Macro
128 Item

misc

Význam zatím není zcela znám.
Většinou je tato hodnota 0, ale někdy bývá 11.
Pokud je tato hodnota 11, pole `type` je 128 a pole `action` je vždy 57xxx.