Mangos characters character achievement progress

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `character_achievement_progress`

Tato tabulka uchovává informace o průběhu řešení achivementů pro každou postavu.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(11) unsigned NE PRIMARY
criteria int(11) NE PRIMARY
counter int(11) NE
date int(11) NE


Popis polí tabulky

guid

Globální unikátní identifikátor (GUID) postavy. Viz. `Characters.guid`

criteria

Criteria ID (ID podmínky). Viz. `achievement_criteria_requirement.criteria_id` nebo sloupec 0 (ID) z DBC souboru achievement_criteria.dbc

counter

Vyjadřuje progress (průběh) achivementu číselnou hodnotou (odpočet).

date

Datum a čas začátku řešení achivementu. Hodnota je ve formátu Unix time.