Mangos characters character achievement

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `character_account_data`

Tato tabulka uchovává informace pro každou postavu a achivement.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
guid int(11) unsigned NE PRIMARY
achievement int(11) NE PRIMARY
date int(11) NE


Popis polí tabulky

guid

Globální unikátní identifikátor (GUID) postavy. Viz. Characters.guid

achievement

ID achievementu. Viz. Achievements.dbc

date

Čas, kdy byl achivement dokončen. Hodnota je ve formátu Unix time.