Mangos characters character account data

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `character_account_data`

Tato tabulka obsahuje doplňující data zásobníků (cache) pro každý character (postavu). Data uchovává core, nedoporučuje se měnit.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
giud int(11) unsigned NE PRI 0
type int(11) unsigned NE PRI 0
time bigint(11) unsigned NE 0
data longtext NE


Popis polí tabulky

giud

Globální unikátní identifikátor (GUID) postavy. Viz. Characters.guid

type

Typ zásobníku (cache) dat.

ID Typ Popis
1 PER_CHARACTER_CONFIG_CACHE data mnoha nastavení
3 PER_CHARACTER_BINDINGS_CACHE ..vazby?
5 PER_CHARACTER_MACROS_CACHE data o makrech hráče
6 PER_CHARACTER_LAYOUT_CACHE ..popisovače?
7 PER_CHARACTER_CHAT_CACHE data vlastností chatu

time

Čas poslední změny ve formátu Unix time.

data

Data zásobníků (cache) v textové podobě, podle typu.