Mangos characters bugreport

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `bugreport`

Tato tabulka uchovává všechny hlášení bugů psaných hráči in-game.
(bug = chyba programu, databáze..)


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(11) NE PRI auto_increment
type varchar(255) NE
content varchar(255) NE


Popis polí tabulky

id

Automaticky generovaná hodnota SQL serverem při zápisu do tabulky (díky auto_increment). Toto ID je primární klíč a usnadňuje vkládání dat, identifikaci a výmaz.

type

Text popisující typ bugu.

content

Text hlášení bugu.