Mangos characters auctionhouse

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `auctionhouse`

Obsahuje všechny informace o právě probíhajících aukcích. Řídí, jaké itemy jsou vkládány do aukce a kým, kdo přihodil nejvíce, atd.
Tato tabulka je používána při běhu MaNGOSu a není třeba jí upravovat.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
id int(11) unsigned NE PRI 0
auctioneerguid int(11) unsigned NE 0
itemguid int(11) unsigned NE 0
item_template int(11) unsigned NE 0
itemowner int(11) unsigned NE 0
buyoutprice int(11) NE 0
time bigint(40) NE 0
buyguid int(11) unsigned NE 0
lastbid int(11) NE 0
startbid int(11) NE 0
deposit int(11) NE 0


Popis polí tabulky

id

Unikátní ID pro každou aukci.

auctioneerguid

GUID creatury, u které byl item do auce přidán. Viz. `creature.guid`

itemguid

GUID itemu nabízeného v aukci. Viz. `item_instance.guid`

item_template

ID itemu v akci. Viz. `item_template.entry`

itemowner

GUID majilete itemu. Viz. `characters.guid`

buyoutprice

Výkupní cena itemu v cooperech (česky: v měďcích).

time

Čas konce aukce ve formátu Unix time.

buyguid

GUID hráče s poslední nejvyšší nabídkou. Viz. `characters.guid`

lastbid

Hodnota poslední nevyšší nabídky v cooperech.

startbid

Vyvolávací (počáteční) cena itemu v cooperech.

deposit

Cena v cooperech za uložení itemu v aukci.