Mangos characters account data

Z WoWResource Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zpět na seznam tabulek databáze characters.

Tabulka `account_data`

Tato tabulka obsahuje doplňující data zásobníků (cache) pro každý account (účet). Data uchovává core, nedoporučuje se měnit.


Struktura

Pole Typ Null Key Výchozí hodnota Extra
account int(11) unsigned NE PRI 0
type int(11) unsigned NE PRI 0
time bigint(11) unsigned NE 0
data longtext NE


Popis polí tabulky

account

ID accountu (účtu). Viz.: `account.id` v realm databázi.

type

Typ zásobníku (cache) dat.

ID Typ Popis
0 GLOBAL_CONFIG_CACHE globální data mnoha nastavení
2 GLOBAL_BINDINGS_CACHE globální ..vazby?
4 GLOBAL_MACROS_CACHE globální data o makrech accountu

time

Čas poslední změny ve formátu Unix time.

data

Data zásobníků (cache) v textové podobě, podle typu.